1.MODÜL : YÖNETİCİ ASİSTANININ FONKSİYONEL NİTELİKLERİ

Yönetici Asistanının İşlevi
Yönetici Asistanında Olması gereken Nitelikler
Yönetici Asistanının Fonksiyonel Özellikleri ve Yetişkin Psikolojisi
Davranış, Bilgi ve Beceri Özelliklerini Belirleme
İşin Gerektirdiği Davranış, Bilgi ve Beceri Özelliklerini Belirleme
Çalışanın Davranış, Bilgi, Beceri Özelliklerini Belirleme
İşin Özelliklerine Uygun Personeli Seçme ve Yönlendirme

 1. MODÜL : YÖNETİCİ ASİSTANININ PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ VE STRES YÖNETİMİ

Problemi Tanımlama ve Kaynağını Bilme
Problem Çözme Yollarını Bulma
Stres Yönetimi
Stres ve Etkilerini Tanıma
Stresle Baş Etme Yolları
Tepki Yönetimi

 1. MODÜL : İLETİŞİM VE ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİLERİ İLE SÖZSÜZ İLETİŞİM

İletişimi Kesen Engeller
Etkin Dinleme
İkna Etme ve Anlaşmazlıkları Giderme
Sözsüz İletişim
Beden Dili İle İlgili Önemli Unsurlar-Beden Dilini Geliştirme

 1. MODÜL : ETKİN TELEFON GÖRÜŞMELERİ VE İMAJ

Telefonla Konuşma Sanatı
Telefonda Görgü Kuralları
Uluslar Arası Telefon Görüşmeleri Yapma
İmaj
İmaj Faktörü
Kurumda İmaj Oluşturma
İş Yaşamında Giyim Sanatı

 1. MODÜL : PROTOKOL VE GÖRGÜ KURALLARI İLE ZAMAN YÖNETİMİ

Yönetici, Müşteriler ve İş Arkadaşları İle İlişkilerde Geçerli Kurallar
Güzel Konuşma İlkeleri
Protokol Kuralları
İş Yemekleri, Kokteyller ve İş Seyahatleri
Zaman Yönetimi
Zaman Yönetiminde Gelişim Süreci
Zaman Yönetiminde Gelişim Teknikleri

 1. MODÜL : OFİS YÖNETİMİ İLE TOPLANTI DÜZENLEME VE YÖNETME BECERİLERİ

Ofis Yönetimi nedir?
Toplantı Düzenleme ve Yönetme
Toplantı Çeşitleri
Verimli Bir Toplantının Uygulama Aşamaları

 1. MODÜL : YAZIŞMA BECERİLERİ VE RAPOR YAZMA

Hızlı ve Etkili Yazma
Yazılı İletişimde Görgü Kuralları
Etkili Yazı Yazmanın Pratik Yolları
Rapor Yazma
Genel Kurallar ve Teknikler
Etkili rapor Yazmada Dikkat Edilecek Hususlar

 1. MODÜL : DOSYALAMA

Dosyalama Terminolojisi
Dosyalama Sistemleri
Dosyalama Sisteminin Seçimi
Etkili Dosyalama İçin Kurallar
Çapraz başvuru Sistemi

EĞİTİM İÇERİĞİ

Küreselleşmeyle artan rekabet ortamı, firma içi yapılanma ve istihdam konularında çok daha seçici olmayı zorunlu kılıyor. Firma sahipleri ve üst düzey yöneticiler, yeni pazar ve gelişim alanlarına yönelirken artan yoğun mesai süreleri başta ‘Üst Düzey Yönetici Asistanları’ olmak üzere, tüm personelin yepyeni niteliklerle donanmış olması zorunluluğunu beraberinde getiriyor.

Bu gelişmelere paralel olarak üst düzey yöneticiler ve firma sahipleri, ‘yönetici asistanlığı’ pozisyonu için alanında tam profesyonel, gerekli bilgiyle donanımlı, iletişim yetenekleri gelişmiş uzman personele ihtiyaç duyuyor ve arayışlarını bu kriterler üzerinden gerçekleştiriyor.

Dolayısıyla Üst Düzey Yönetici Asistanlığı iş dünyasındaki gelişmelere paralel olarak kolay sahip olunan bir statü olmaktan çıkmış ve stratejik açıdan oldukça önem arz eden bir konuma yükselmiştir.

Yönetici Asistanlığı Eğitiminin Amaçları

 • Katılımcıların iletişim yeteneklerini maksimum seviyeye çıkarmalarını,
 • Yazılı iletişim teknikleri, raporlama, dosyalama sistemlerini kavramalarını,
 • Zaman yönetimi ve planlaması uygulamasına hakim olmalarını, karar verme ve problem çözme yeteneği kazanmalarını,
 • Beden dili uygulamalarını geliştirmelerini,
 • Profesyonel anlamda kendilerini geliştirerek yeni davranış becerileri kazanmalarını,
 • Protokol ve görgü kurallarını öğrenmelerini,
 • Toplantılar düzenleme ve yönetme becerisini kazanmalarını sağlamaktır.
Diş Hekimliği Asistanlığı Sertifikası